Nhiệm vụ của một giám đốc nhân sự chuyên nghiệp

0
221

Giám đốc nhân sự (Chief Human Resources Officer – CHRO) là gì? Nhiệm vụ chính của một giám đốc nhân sự chuyên nghiệp là gì? Hãy cùng tìm hiểu bài viết dưới đây.

Giám đốc nhân sự chuyên nghiệp
Giám đốc nhân sự chuyên nghiệp

Giám đốc nhân sự là gì?

Giám đốc nhân sự (CHRO) là giám đốc quản lý cấp cao phụ trách về nhân viên và tuyển dụng của một doanh nghiệp.

Giám đốc nhân sự chịu trách nhiệm điều hành quản lý nguồn nhân lực của một doanh nghiệp cũng như các hệ thống quản lý nhân sự khác.

>>> Học ngành quản trị nhân sự ra trường có thể làm gì?

Nhiệm vụ của một giám đốc nhân sự chuyên nghiệp

Lãnh đạo, quản lý

Là một trong các vị trí giám đốc của doanh nghiệp, giám đốc nhân sự cũng có một vai trò dễ thấy nhất là lãnh đạo, quản lý.

Ở đây, vài trò lãnh đạo của giám đốc nhân sự là đứng đầu việc đưa ra các chiến lược với mục đích dự đoán được những đổi mới trong ý tưởng nhằm nâng cao năng suất lao động của nhân viên, hiệu quả của công việc và hiệu quả chi phí.

CHRO giám sát và chịu trách nhiệm toàn bộ hoạt động của bộ phận nhân sự. Họ đưa ra chỉ đạo và hướng dẫn cho các hoạt động về nhân sự bằng cách giám sát việc quản trị, thu hút nhân tài, đào tạo và phát triển, phát triển nghề nghiệp,…

Nhiệm vụ của một giám đốc nhân sự chuyên nghiệp
Nhiệm vụ của một giám đốc nhân sự chuyên nghiệp

Quan tâm đến giá trị con người

Giám đốc nhân sự có khả năng kết nối lực lượng lao động đa dạng. Họ dự đoán trước các vấn đề về nhân sự. Họ hiểu được người lao động chính là nền tảng cốt yếu của bất kỳ một doanh nghiệp nào.

Họ đảm bảo một môi trường làm việc tốt cho nhân viên. Trong đó, họ không chỉ quan tâm đến niềm vui của nhân viên, mà còn quan tâm đến công bằng, đạo đức và niềm tin. Để có thể tạo được sự vui vẻ trong công việc, họ cần hiểu được ý nghĩ và tình cảm của nhân viên, biết được mong muốn và nhu cầu của nhân viên. Sự vui vẻ trong công việc rất quan trọng vì nó giúp thúc đẩy sự gắn kết của nhân viên với công việc, sự hài lòng trong công việc và cam kết về mặt tình cảm đối với doanh nghiệp.

Ra quyết định

Giám đốc nhân sự cũng có nhiệm vụ đưa ra các quyết định, chiến lược liên quan đến chất lượng của những nhân sự được tuyển dụng vào doanh nghiệp. Điều này bao gồm việc lãnh đạo, phát triển nhân viên, và đảm bảo sự phát triển kinh doanh trong tương lai của công ty trọng tâm vào nhân sự và văn hóa công ty.

Vị trí này cũng đảm bảo việc ra quyết định và xây dựng chiến lược trong bộ phận nhân sự là phù hợp với mục tiêu phát triển của công ty. Giám đốc nhân sự là người phát triển các kế hoạch tuyển dụng để đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực của doanh nghiệp.

Tham gia khóa học Giám đốc nhân sự online tại Smartrain.vn để nâng cao kỹ năng quản trị nhân sự hơn.

Khóa học Giám đốc nhân sự online tại Smartrain.vn
Khóa học Giám đốc nhân sự online tại Smartrain.vn

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here