Kiểm soát nội bộ là gì? Tại sao cần kiểm soát nội bộ?

0
589

Bất cứ doanh nghiệp nào cũng cần phải có kiểm soát nội bộ. Kiểm soát nội bộ sẽ giúp doanh nghiệp đi vào hoạt động một cách quy củ, nề nếp. Vậy kiểm soát nội bộ là gì? Tại sao doanh nghiệp cần kiểm soát nội bộ?

Kiểm soát nội bộ
Kiểm soát nội bộ

Kiểm soát nội bộ là gì?

Kiểm soát nội bộ là đánh giá rủi ro, sự bỏ sót, báo cáo tình hình kiểm soát công ty. Thường gây nhầm lẫn với kiểm toán nội bộ, thậm chí ở nhiều công ty, kiểm soát nội bộ lại là thuộc cấp của kiểm toán nội bộ. Cả kiểm soát nội bộ và kiểm toán nội bộ thường giống nhau trong mục đích là gia tăng giá trị và nâng cao hoạt động của tổ chức. Cả hai đều dùng kỹ thuật kiểm toán và công cụ phân tích để đánh giá và định giá môi trường kinh doanh.

Phân biệt kiểm soát nội bộ và kiểm toán nội bộ

Kiểm soát nội bộ khác với kiểm toán nội bộ ở chỗ, kiểm soát nội bộ không chỉ đánh giá và định giá tình hình tuân thủ của công ty trong khả năng sai sót, mà nó còn tham gia giải quyết trong việc vạch ra, chứng minh, truyền đạt, đào tạo, kiểm tra, và hỗ trợ hoạt động của công ty cũng như các mục tiêu tài chính. Nhiều công ty dùng kiểm soát nội bộ như một kiểm toán phí phạt để các phòng ban và giám đốc có thể đưa ý kiến và quyết định về những tập quán kinh doanh và sự thi hành của cơ quan chức năng.

Phân biệt kiểm soát nội bộ và kiểm toán nội bộ
Phân biệt kiểm soát nội bộ và kiểm toán nội bộ

Kiểm toán nội bộ nói chung quan tâm đến dữ liệu phê chuẩn và báo cáo ở điểm cuối cùng của chu trình với mục đích đưa ra đánh giá và quan điểm. Kiểm soát nội bộ quan tâm đến sự phê chuẩn những qui trình tài chính và hoạt động được dùng trong một chu trình với mục đích bày ra yếu điểm và nhận diện những mảng cần cải tiến.

Tóm lại kiểm toán nội bộ định giá và đánh giá một qui trình ở “điểm thời gian” còn kiểm soát nội bộ định giá và đánh giá sự thực hiện quy trình trong một “khoảng thời gian”.

Tại sao cần phải kiểm soát nội bộ?

Để đảm bảo tuân thủ pháp luật, các nhà lãnh đạo có trách nhiệm với quyết định, cần xây dựng một hệ thống kiểm soát nội bộ tốt nhất.

Các quá trình có thể khắc phục thông qua việc sử dụng chương trình kiểm soát nội bộ hiệu quả.

Thiếu sự giám sát quản lý đầy đủ và trách nhiệm giải trình và sự thất bại để phát triển một nền văn hóa kiểm soát mạnh mẽ. (Liên kết với môi trường kiểm soát COSO);

Đánh giá không đầy đủ về nguy cơ của các hoạt động nhất định trên các bảng cân đối (Liên kết với đánh giá rủi ro COSO);

Tại sao cần phải kiểm soát nội bộ?
Tại sao cần phải kiểm soát nội bộ?

Hoạt động kiểm soát không đầy đủ hoặc thất bại, chẳng hạn như phân công nhiệm vụ, phê duyệt, xác nhận, và báo cáo quá trình tổ chức;

Sự truyền đạt thiếu thông tin giữa các cấp độ quản lý, đặc biệt trong các vấn đề truyền đạt lên cấp trên;

Sử dụng không đầy đủ hoặc không hiệu quả hoạt động giám sát bao gồm các chương trình kiểm toán kiểm và soát nội bộ.

>>> Tham khảo: Khóa học Kiểm soát nội bộ online tại Smartrain.vn

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here