Cơ hội việc làm của thạc sĩ Quản lý Kinh tế

0
130

Thạc sĩ Quản lý Kinh tế mang lại nhiều lợi ích cho học viên khi quyết định lựa chọn theo học. Vậy cơ hội việc làm của thạc sĩ Quản lý Kinh tế như thế nào? Hãy cùng tìm hiểu bài viết dưới đây.

Đối tượng học Thạc sĩ Quản lý Kinh tế

Chương trình Thạc sỹ Quản lý Kinh tế phù hợp cho các đối tượng sau:

Cán bộ làm công tác quản lý trong khu vực nhà nước ở các địa phương, các đơn vị hành chính sự nghiệp và dịch vụ công;

Cán bộ trẻ thuộc diện quy hoạch cán bộ trong khu vực nhà nước ở các địa phương, các đơn vị hành chính sự nghiệp và dịch vụ công;

Cán bộ đang làm trong cơ quan quản lý kinh tế – xã hội ở các địa phương nhưng chưa được đào tạo chính quy về kiến thức quản lý kinh tế;

Những người dự định sẽ tham gia làm việc trong khu vực nhà nước ở các địa phương muốn trang bị nền tảng kiến thức chuyên môn về quản lý kinh tế một cách vững chắc và kỹ năng thiết yếu để có thể hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao;

Đối tượng học Thạc sĩ Quản lý Kinh tế
Đối tượng học Thạc sĩ Quản lý Kinh tế

Những người đang làm việc hoặc có dự định sẽ làm việc cho các khu vực tư nhân trong các lĩnh vực có liên hệ chặt chẽ với khu vực nhà nước muốn trang bị những hiểu biết về các vấn kinh tế-xã hội;

Những người muốn trang bị các kiến thức về quản lý kinh tế – xã hội và các phương pháp phân tích nhằm phục vụ nhu cầu học tập cao hơn ở bậc nghiên cứu sinh chuyên ngành Kinh tế phát triển.

Cơ hội việc làm của thạc sĩ Quản lý Kinh tế

Tại các cơ quan quản lý nhà nước về kinh tế, thương mại các cấp

Bộ phận hoạch định, tổ chức và kiểm tra thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế vĩ mô;

Bộ phận hoạch định, tổ chức thực thi, kiểm tra, giám sát và phân tích, đánh giá thực thi chính sách về kinh tế và thương mại, quản lý tài nguyên và môi trường;

Bộ phận tổ chức triển khai, theo dõi và thực thi hội nhập kinh tế và thương mại quốc tế;

Bộ phận nghiên cứu, triển khai các chương trình xúc tiến thương mại, đầu tư vĩ mô và dự án đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế, chính sách phát triển kinh tế – xã hội;

Bộ phận đăng ký kinh doanh, quản lý thị trường, theo dõi và giám sát hoạt động kinh tế của doanh nghiệp theo địa bàn và ngành hàng;

Học thạc sĩ Quản lý Kinh tế tại trường Đại học Trưng Vương
Học thạc sĩ Quản lý Kinh tế tại trường Đại học Trưng Vương

Tại các doanh nghiệp và tổ chức kinh tế

Bộ phận hoạch định chiến lược, kế hoạch, chính sách kinh doanh và thị trường của doanh nghiệp;

Bộ phận triển khai thực hiện, kiểm tra, giám sát các hoạt động kinh tế, tài chính, đầu tư và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của doanh nghiệp;

Bộ phận phân tích các hoạt động kinh tế, quản lý sử dụng các nguồn lực và thông tin, tư vấn quản lý doanh nghiệp.

Cơ hội nghề nghiệp của thạc sĩ Quản lý Kinh tế
Cơ hội nghề nghiệp của thạc sĩ Quản lý Kinh tế

Nếu còn điều gì thắc mắc, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ:

Văn phòng tuyển sinh

Hotline: 0918.924.388

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here